הר"י מזמינה את חבריה להציג בתערוכת אמנות של רופאות ורופאים

 

התערוכה הרביעית שמשתתפיה הם רופאות ורופאים תתקיים

בוועידה הארצית ה-44 של הר"י | תאריכים 15-16 במרץ 2023

 

העבודות שייבחרו יוצגו בפני ציבור באי הוועידה וציבור הרופאים הרחב

הערות:

יוצגו עד 2 עבודות לאמן.

העבודות הסופיות שיבחרו יוצגו גם באתר הר"י.

טכניקות: צילום, ציור, טכניקה דיגיטאלית, הדפס

התערוכה מיועדת לרופאים חברי הר"י בלבד.