התערוכה הרביעית שמשתתפיה הם רופאות ורופאים תתקיים בוועידה הארצית ה-44 של הר"י | תאריכים 15-16 במרץ 2023

העבודות שייבחרו יוצגו בפני ציבור באי הוועידה וציבור הרופאים הרחב

צפו בקטלוג התערוכה