1. בהתאם לסעיף 53 לתקנון הר"י נבחרה ועדת תקנון על-ידי המזכירות, אשר בראשותה עומד ד"ר צאקי זיו-נר. בנוסף הוועדה מונה 6 חברים שהנם נציגי הארגונים השונים וכן נציגות מהמחלקה המשפטית של הר"י.
  2. תפקידיה של ועדת התקנון הנם לרכז, לעבד ולנסח הצעות לשינוי בתקנון הר"י אשר יועלו להצבעה בוועידה.
  3. חבר הר"י המעוניין להגיש הצעה לשינוי בתקנון  יוכל למלא את הטופס עד לתאריך 23.1.2023.
  4. לשאלות והבהרות בנושא ועדת תקנון ניתן לפנות לעו"ד עירית גרובס  באמצעות הטופס המקוון.

לעיונכם/ן: