1. חבר הר"י המעוניין להגיש הצעה לשינוי בתקנון  יוכל למלא את הטופס עד לתאריך 23.1.2023.
  2. לשאלות והבהרות בנושא החלטות ועידה ניתן לפנות לעו"ד עירית גרובס  באמצעות הטופס המקוון.

לעיונכם/ן: