קישוט צבעוני

הוועידה הארצית ה-44 של הר"י

16-15 במרס 2023

לוגו הועידה ה-44

הוועידה הארצית מתכנסת אחת לכארבע שנים במושב אחד או במספר מושבים. ההפסקה בין מושב למשנהו לא תימשך יותר משלושה חודשים.

הוועידה הארצית דנה ומאשרת את הדו"חות שיוגשו בפניה, לרבות דו"חות כספיים ודו"ח הוועד המרכזי, וכן קובעת את דרכי הפעולה של הר"י.

הוועידה הארצית בוחרת את מוסדות הר"י ואת בעלי התפקידים המנויים להלן: יו"ר הר"י, הוועד המרכזי, יו"ר בית הדין של הר"י וחבריו, יו"ר המועצה המדעית, הנשיאות, הוועד הפועל, יו"ר ועדת הערר וחבריה, יו"ר הלשכה לאתיקה וחבריה, יו"ר הקרן לעזרה הדדית וחבריה, יו"ר מפעל חברות חוץ וחבריו.

ועידת הר"י ה-44 נערכת במלון דיויד אינטרקונטיננטל בתל אביב 

עדכונים שוטפים

על אודות הוועידה